Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne

Välkommen till FRO Skåne

signalister

Samband...!  Kan vi hjälpa dej? 
Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter för stöd till samhällets krisberedskap. Vi rekryterar och utbildar sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 4 skånska bataljoner och uppdrag inom den civila krisberedskapen.

Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Håll dej uppdaterad

TJUGOFYRA7

Det händer mycket just nu...
Krishantering och civilt försvar är högaktuellt.

MSB's tidskrift TJUGOFYRA7 är en god källa till information och bör ingå i din informationsväg.
Det finns många sätt att ta del av detta, ladda hem eller läsa on-line eller kanske prenummerera?

Senaste utgåvan är nummer 49 och kan hämtas här.
247nr49

Begränsad verksamhet pga COVID-19.

covid 19
Vi måste alla ta vårt ansvar för att minska spridningen av COVID-19!
Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om rikstäckande skärpta allmänna råd.

FRO VU har på goda grunder beslutat om begränsningar i vår verksamhet.
Vi ställer in all utbildning och annan verksamhet. Ingen som bor i vårt förbund får delta i fysisk verksamhet som organiseras av FRO. Detta gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet. Det gäller såväl centrala som regionala och lokala verksamheter.

Detta gäller i Skåne så länge situationen påkallar det.
Vill du hålla dej uppdaterad om smittläget inom vårt förbund så finns detta hos Region Skåne.

Du kan som medlem kolla med din avdelning om det finns möjlighet till verksamhet som inte innebär att ni fysiskt träffas.

Förbundsstyrelsen beklagar att vi måste ta detta steg men att skydda er och andras hälsa är helt avgörande!

Med vänlig hälsning
Bosse Alväng, förbundsordförande i FRO Skåne

Beredskapsgrupp 12

frologo100

Avdelningen Skåne Sydväst har som avsikt att starta en beredskapsgrupp/sambandsgrupp för att ge medlemmarna möjlighet att utveckla sig individuellt och som organisation mot följande mål:
•Utöka kunskaper och möjligheter till större och fler sambandsmöjligheter inom förbundet
•Möjlighet att öva, enskilt och tillsammans
•Ökad kompetens inom samband, kommunikation och stab
•Vara förberedd om behov från externa samarbetspartners uppstår.
•Bli förtrogen med det materiel vi har till förfogande
•Förberedd och motiverad att fortbilda sig till HV signalist, Sambands Op/Ledare, mfl.
•Utveckla förmågan att arbeta i och leda grupper

 Målet är att denna grupp med tiden ska verka inom hela FRO Skåne.

Vi kallar till ett inledande möte tisdagen den 17/3 kl 19-21 i Husie.
Separat kallelse har gått ut via mail.

Välkomna / Per Sjöstrand
Kontakta Per och anmäl ditt intresse för att få veta mer.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök