Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne

Välkommen till FRO Skåne

signalister

Samband...!  Kan vi hjälpa dej? 
Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter för stöd till samhällets krisberedskap. Vi rekryterar och utbildar sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 4 skånska bataljoner och uppdrag inom den civila krisberedskapen.

Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

ÖB-besök, inget skämt

MB190401 low

Måndagen den 1 april hade Skåne besök av landets ÖB, Micael Bydén.
I Nyhemsskolans aula (Ängelholm) berättade han om Sveriges försvar. Vår omvärld, yttre hot, samarbeten materiellt och i övningar. Det var även en del om personalförsörjning och ekonomi.

I frågestunden efteråt så var han väldigt klar om vad han anser vara de hot vi bör inrikta oss och dimensionera försvaret mot. Han nämde logistik och försörjningsproblem. Nyss avslutade och kommande stora övningar kommer att ge svar på landets status.

Det var tydligt att han har en positiv blick framåt och att han, vid en fråga, ser stora möjligheter för oss inom de frivilliga försvarsorganisationerna att göra en insats.
Nu är det upp till oss....

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök