Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne

Välkommen till FRO Skåne

signalister

Samband...!  Kan vi hjälpa dej? 
Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter för stöd till samhällets krisberedskap. Vi rekryterar och utbildar sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 4 skånska bataljoner och uppdrag inom den civila krisberedskapen.

Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Information eller propaganda?

fake news

All information och propaganda är åtgärder från någon och syftar till att påverka din attityd och dina värderingar, men framförallt ditt beteende.

Budskapen kan spridas genom klassiska medier som TV, radio och tidningar men även med en större hastighet och till större målgrupper genom internet eller sociala medier.

Informationskrigföring genomförs oftast genom att framföra en förvrängd version av sanningen.

Redan långt innan, och under upptrappningen mot en öppen konfikt kommer en angripare att försöka skapa ett sammanhang som senare rättfärdigar det egna agerandet.

Men inom informationskrigföringen förekommer även uppgifter från falska användare. Denna används huvudsakligen för att skapa förvirring eller så frön av misstänksamhet mot våra egna aktörer. Aktiviteterna syftar till att minska din vilja och förmåga till motstånd eller minska den civila befolkningens stöd. I svåra situationer är informationen om vad som händer ofta knapphändig och fördröjd. Det gör att du under en konflikt kan komma att ställas inför ofullständig, osammanhängande eller till och med motstridig information.

Allt för att göra oss oroliga och rädda för vad som kan inträffa. Myter och skadliga rykten kan uppstå och spridas utan att någon medvetet försöker ge upphov till dem. Men de kan också planteras och spridas av sådana som går motståndarens ärenden och medvetet försöker skapa misstro, ökad oro och uppgivenhet. En miljö som kännetecknas av brist på fullständig information är ofta grogrund för myter, rykten och konspirationsteorier.

Men det går att med enkla medel skydda sig mot informationskrigföring och propaganda. Fientlig vilseledande, felaktig eller hotfull information via radio, TV, tidningar, internet och sociala medier möts bäst genom öppen och fri diskussion. Diskussionen ska grunda sig på tillgång till information från fria och oberoende medier.

Du ska, framför allt, vara kritisk till obekräftade eller ofullständiga uppgifter. Fråga den som lämnar uppgifter eller antydningar varifrån de kommer och om de kan bekräftas. Sprid inte rykten, utan försök att få uppgifter bekräftade.

Det är avgörande att information om läget i stort löpande ges ut i hela organisationen samt att denna är kontinuerlig och sanningsenlig. Även i motgång är det bäst att direkt tala om vad som har hänt. Få saker är så skadliga för tillit inom organisationen som upplevd oärlighet eller brist på transparens.

(Denna artikel är en sammansfattning ur öppna publikationer från Försvarsmakten, MSB och media.)

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök