Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne

Välkommen till FRO Skåne

signalister

Samband...!  Kan vi hjälpa dej? 
Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter för stöd till samhällets krisberedskap. Vi rekryterar och utbildar sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 4 skånska bataljoner och uppdrag inom den civila krisberedskapen.

Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Totalförsvarsdagen 2019

 

Starka tillsammans

totalforavar skane transparent

Länsstyrelsen Skånes totalförsvarsdag belyste i år vi vikten av gemensam planering och de synergier som uppstår när vi arbetar tillsammans.

Ett starkt militärt försvar, en effektiv samordning och ledning av det civila försvaret, näringslivets betydande roll för upprätthållandet av samhällets funktionalitet och behovet av frivilliga krafter i kris och krig är centrala beståndsdelar i årets Totalförsvarsdag.

Sveriges Frivilliga Försvarsorganisationer fannas på plats för att berätta om sina verksamheter och vad de kan erbjuda i händelse av samhällsstörningar. Givetvis även FRO Skåne!

Konferensen riktade sig i första hand till politiker i kommuners krisledningsnämnder, kommunchefer, beredskaps- och säkerhetssamordnare, kommunikatörer, räddningstjänst, polis och andra regionala myndigheter samt privata aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet samt frivilligorganisationer.

Värd för årets Totalförsvarsdag, den 26 september, var Kristianstads kommun.

Här nedan ser du valda foton på utställning och besökare. Fotograf: Bertil Troberg

 2346

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök