Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne

Välkommen till FRO Skåne

signalister

Samband...!  Kan vi hjälpa dej? 
Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter för stöd till samhällets krisberedskap. Vi rekryterar och utbildar sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 4 skånska bataljoner och uppdrag inom den civila krisberedskapen.

Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Beredskapsgrupp 12

frologo100

Avdelningen Skåne Sydväst har som avsikt att starta en beredskapsgrupp/sambandsgrupp för att ge medlemmarna möjlighet att utveckla sig individuellt och som organisation mot följande mål:
•Utöka kunskaper och möjligheter till större och fler sambandsmöjligheter inom förbundet
•Möjlighet att öva, enskilt och tillsammans
•Ökad kompetens inom samband, kommunikation och stab
•Vara förberedd om behov från externa samarbetspartners uppstår.
•Bli förtrogen med det materiel vi har till förfogande
•Förberedd och motiverad att fortbilda sig till HV signalist, Sambands Op/Ledare, mfl.
•Utveckla förmågan att arbeta i och leda grupper

 Målet är att denna grupp med tiden ska verka inom hela FRO Skåne.

Vi kallar till ett inledande möte tisdagen den 17/3 kl 19-21 i Husie.
Separat kallelse har gått ut via mail.

Välkomna / Per Sjöstrand
Kontakta Per och anmäl ditt intresse för att få veta mer.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök