Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne

Välkommen till FRO Skåne

signalister

Samband...!  Kan vi hjälpa dej? 
Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter för stöd till samhällets krisberedskap. Vi rekryterar och utbildar sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 4 skånska bataljoner och uppdrag inom den civila krisberedskapen.

Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Totalförsvarsdagen 2019

Starka tillsammans

totalforavar skane transparent

Länsstyrelsen Skånes totalförsvarsdag belyste i år vi vikten av gemensam planering och de synergier som uppstår när vi arbetar tillsammans.

Ett starkt militärt försvar, en effektiv samordning och ledning av det civila försvaret, näringslivets betydande roll för upprätthållandet av samhällets funktionalitet och behovet av frivilliga krafter i kris och krig är centrala beståndsdelar i årets Totalförsvarsdag.

Sveriges Frivilliga Försvarsorganisationer fannas på plats för att berätta om sina verksamheter och vad de kan erbjuda i händelse av samhällsstörningar. Givetvis även FRO Skåne!

Konferensen riktade sig i första hand till politiker i kommuners krisledningsnämnder, kommunchefer, beredskaps- och säkerhetssamordnare, kommunikatörer, räddningstjänst, polis och andra regionala myndigheter samt privata aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet samt frivilligorganisationer.

Värd för årets Totalförsvarsdag, den 26 september, var Kristianstads kommun.

Läs mer...

Har DU det som krävs...

hemvarnets vapen 150px ...för att bli specialist i Hemvärnet - Nationella Skyddstyrkorna?specialist v2

Hemvärnet söker specialister till sambandsbefattningar för sina ledningssystem.
Inom vårt förbund finns 4 hemvärnsbatajoner.  Mer info hittar du här.

Låter det intressant?  Skicka in din intresseanmälan.
Din insats gör skillnad - bli specialist i Hemvärnet.

Information eller propaganda?

fake news

All information och propaganda är åtgärder från någon och syftar till att påverka din attityd och dina värderingar, men framförallt ditt beteende.

Budskapen kan spridas genom klassiska medier som TV, radio och tidningar men även med en större hastighet och till större målgrupper genom internet eller sociala medier.

Informationskrigföring genomförs oftast genom att framföra en förvrängd version av sanningen.

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök