Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne

Välkommen till FRO Skåne

signalister

Samband...!  Kan vi hjälpa dej? 
Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter för stöd till samhällets krisberedskap. Vi rekryterar och utbildar sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 4 skånska bataljoner och uppdrag inom den civila krisberedskapen.

Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

ÖB-besök, inget skämt

MB190401 low

Måndagen den 1 april hade Skåne besök av landets ÖB, Micael Bydén.
I Nyhemsskolans aula (Ängelholm) berättade han om Sveriges försvar. Vår omvärld, yttre hot, samarbeten materiellt och i övningar. Det var även en del om personalförsörjning och ekonomi.

I frågestunden efteråt så var han väldigt klar om vad han anser vara de hot vi bör inrikta oss och dimensionera försvaret mot. Han nämde logistik och försörjningsproblem. Nyss avslutade och kommande stora övningar kommer att ge svar på landets status.

Det var tydligt att han har en positiv blick framåt och att han, vid en fråga, ser stora möjligheter för oss inom de frivilliga försvarsorganisationerna att göra en insats.
Nu är det upp till oss....

Totalförsvar Skåne

Frivillogorg i skåne län

Ni har säkert hört talas om länsstyrelsernas kartläggning av frivilliga resurser?

Länsstyrelsen Skåne har skapat en sammanställning och börjat sprida den till kommuner och andra myndigheter inom vårt län. Den handlar om beredskapsplanering, överenskommelser och avtal och användning av frivilliga.

Den är indelad i verksamheterna
Frivilliga försvarsorganisationer
Frivilliga resursgrupper
Andra organisationer

Den innehåller även checklista vid aktivering av frivillig resursförstärkning.

Nya uppdrag via Länsstyrelsen Skåne?

lst skane

Det kan vara nya avtal på gång...

I samband med FOS Skåne's årsmöte (190325) så berättade personer från säkerhetsenheten på länsstyrelsen om sina tankar angående frivilligheten och hur den ska kunna användas till stöd för samhället i svåra situationer.

Det finns tankar om att sätta upp ett civilt stabskompani med frivilliga resurser som bas. För att bemanna detta  så står våra frivilliga försvarsorganisationer högt i kurs. Inventering av resurser, både materiella och personella, har pågått en tid. Vi kan se fram emot mer om detta framöver.

Krisberedskapsveckan 2019

krisberedskapsveckanUnder vecka 19 (6-12 maj) så inträffar den årliga krisberedskapsveckan.

MSB, länsstyrelser, kommuner och organisationer kommer att uppmärksamma detta.
Denna artikel kommer att ge dej inblick i vad som är känt att ske i din närhet
(dvs inom Skåne).  Kika med jämna mellanrum för att se om något nytt dyker upp.

Aktiviteter kommer att ske i:
Helsingborg
Kristianstad
Perstorp
Ängelholm (i samarbete med Ängelholms kommun & FRG Ängelholm)

Vi fyller på med plats och tid när vi får reda på det...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök