Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne

Välkommen till FRO Skåne

signalister

Samband...!  Kan vi hjälpa dej? 
Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter för stöd till samhällets krisberedskap. Vi rekryterar och utbildar sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 4 skånska bataljoner och uppdrag inom den civila krisberedskapen.

Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Totalförsvar Skåne

Frivillogorg i skåne län

Ni har säkert hört talas om länsstyrelsernas kartläggning av frivilliga resurser?

Länsstyrelsen Skåne har skapat en sammanställning och börjat sprida den till kommuner och andra myndigheter inom vårt län. Den handlar om beredskapsplanering, överenskommelser och avtal och användning av frivilliga.

Den är indelad i verksamheterna
Frivilliga försvarsorganisationer
Frivilliga resursgrupper
Andra organisationer

Den innehåller även checklista vid aktivering av frivillig resursförstärkning.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök