Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne

Välkommen till FRO Skåne

signalister

Samband...!  Kan vi hjälpa dej? 
Vi är ett gäng som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data.  Vår huvudsakliga verksamhet går ut på att utveckla våra medlemmar inför uppgifter för stöd till samhällets krisberedskap. Vi rekryterar och utbildar sambandspersonal för befattningar i hemvärnets 4 skånska bataljoner och uppdrag inom den civila krisberedskapen.

Förbundets avdelningar medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv (exempelvis festivaler och tävlingar) under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

Nytt tält för totalförsvarsinformation och rekrytering

Tält med baksida

Centralstyrelsen har efter ett medlemsförslag tagit fram ett reklamtält att använda vid arrangemang.

Nu har förbundets FRO-tält kommit.
Tältet är 3x4,5 meter, ca 40kg och 1,7m långt.
Foto: Nils Berglund

De som hunnit testa att resa tältet hälsar att det behövs 4-5 person när man ska resa det. Tältet går att resa med eller utan sidor.

Nu gäller det för oss att använda tältet och visa att vi finns!

Årets förbundsstämma närmar sig.

klubba 

Den äger rum söndagen den 7 mars klockan 13:00 och måste ske digitalt pga den rådande covid-19 pandemin. Länk till detta möte kommer att publiceras någon dag före.

Delegater på stämman är de 3 som varje avdelningsstämma valt. Alla medlemmar är givetvis välkomna att vara åhörare.

Alla dokument som stämman ska behandla finns att hämta via denna länk.
Bland annat stadgeförändring beslutad av riksstämman 2020.

Begränsad verksamhet pga COVID-19.

covid 19
Vi måste alla ta vårt ansvar för att minska spridningen av COVID-19!
Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om rikstäckande skärpta allmänna råd.

FRO VU har på goda grunder beslutat om begränsningar i vår verksamhet.
Vi ställer in all utbildning och annan verksamhet. Ingen som bor i vårt förbund får delta i fysisk verksamhet som organiseras av FRO. Detta gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet. Det gäller såväl centrala som regionala och lokala verksamheter.

Detta gäller i Skåne så länge situationen påkallar det.
Vill du hålla dej uppdaterad om smittläget inom vårt förbund så finns detta hos Region Skåne.

Du kan som medlem kolla med din avdelning om det finns möjlighet till verksamhet som inte innebär att ni fysiskt träffas.

Förbundsstyrelsen beklagar att vi måste ta detta steg men att skydda er och andras hälsa är helt avgörande!

Med vänlig hälsning
Bosse Alväng, förbundsordförande i FRO Skåne

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök