Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne Nordost

Kontaktinformation

FRO Skåne Nordost
Mats Nilsson
Nils Mikkelsens väg 13
291 47 KRISTIANSTAD
E-post: skanenordost@fro.se

 Välkommen till FRO Skåne Nordost

FRO är en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar. Avdelningen är en del av förbundet FRO Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv. Allt under parollen "Radio, data och tele i samhällets tjänst".

FRO hjälper även till med säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

 

 rävjakt Matssb uppdrag GlimmaHv samband
Bilderna visar: Antennmätning i fält - Sambandstjänst vid hästtävling - Samband vid hemvärnsövning

 

Årsstämma 2023

FRO Skåne Nordost inbjuder alla medlemmar i avdelningen till förbundsstämma tisdagen 7 februari.

Stämman kommer att hållas i Soldathemmet klockan 19.00

Vi genomför val efter dagordningen och får en ny styrelse som arbetar för att föra FRO framåt under 2023

Efteråt bjuder avdelningen på kaffe

 

Handlingar till stämman

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Valdberedningens förslag

Utställning C4 shopping

 Som ett avslut på Krisberedskapsveckan har FRO Skåne Nordost utställning på C4 Shopping i Kristianstad.  Här kommer vi att stå lördag och söndag tillsammans med andra frivilligorganisationer och prata om  våra uppdrag och vår verksamhet 

Krisberedskapsveckan 2022

Denna veckan är nationella Krisberedskapsveckan där vi informerara om vad som är bra att veta i en kris

Veckan startar med att vår Roll-upp och Beachflagga finns på Rådhuset i Kristianstad hela veckan

Onsdag håller FRO en föreläsning i Rådhuset om vårt arbete med Länsstyrelsen.

I helgen finns FRO på C4 shopping för att visa oss och svara på frågor

 

IMG 0450

Bockebodaträffen inställd

I samråd med Kristianstad radioamatörer har vi beslutat att det inte blir någon Bockebodaträff 2022. Vi hoppas återkomma 2023.

Sambandsoperatörer till Svenska Kraftnät

svenska kraftnat logo

FRO har i sitt uppdrag till Svenska Kraftnät att rekrytera, utbilda och placera operatörer till deras MOLOS-enheter.  Det finns totalt 8 sådana enheter i landet och den närmsta finns i Karlskrona och bemannas av medlemmar från Skåne-Blekinge-Kronoberg-Kalmar.

Just nu behöver denna enhet förstärkas med några personer.
Är du intresserad så kontakta Ulf Palm för information eller klicka på "Läs mer..."
för en kort beskrivning av uppdraget.

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök